Historia Polski i świata

Historia powszechna

Powstanie Państwa Polskiego - Referat Wypracowanie


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

http://firmowy.club
wojna | Persja | ZSRR | unia | protestantyzm


Powstanie Państwa Polskiego

MĂłj blog

Powstanie Państwa Polskiego - Ludność słowiańska zamieszkująca ziemie polskie była ludnością rolniczą. Wiślanie należeli do Państwa Wielkomorawskiego. Prawdopodobnie jako pierwsi przyjęli chrzest, lecz po rozpadzie państwa Wielkomorawskiego wrócili do pogaństwa. Dla bezpieczeństwa Słowianie budowali swoje pierwsze osady zwane opolami. Istniały też osady obronne, które przekształciły się w grody (np. Biskupin). Do pierwszych organizmów plemiennych zaliczyć możemy Kraj Wiślan. Początkowe dane są mało dokładne. Umiejscowiono go na wschód od Moraw, aż po Dację. Z całą pewnością można stwierdzić, że Kraj Wiślan był w konflikcie z państwem Wielkomorawskim. Szczyt konfliktu przypadł na okres działalności Cyryla i Metodego. Można dowiedzieć się o tym z Żywotu Metodego. Wiślanie nie chcieli przyjąć chrztu. Po upadku państwa Wielkomorawskiego Wiślanie wrócili do pogaństwa. W X w. zwierzchnictwo nad Wiślanami objęli Przemyślidzi. Drugim organizmem plemiennym byli Polanie. Czas powstania państwa Polan jest zbliżony do powstania państwa Wiślan. Państwo Polan dało początek państwu Polskiemu. Za sprawą Gal la Anonima znamy protoplastów Mieszka I. Byli to Ziemowit, Lestek i Siemomysł. Taki miał być początek dynastii Piastów, którzy obalili Popiela.

Kolejne tematy:
Ziemie polskie pod okupacją radziecką
Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
Wyprawy krzyżowe
Wyprawy Krzysztofa Kolumba
Wyprawy i odkrycia Portugalczyków

szafka ubraniowa bhp
Mapa strony | RSS 2.0