Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

- Tylko i wyłącznie ściągi z psychologii dla studentów.
- Opracowania dla studentów: hotelarstwo oraz referaty, projekty itp.

Referaty - wypracowania z historii

Wojny perskie i wojna peloponeska
Początki cywilizacji perskiej sięgają VI w. p.n.e. Początek potęgi przypada na panowanie Cyrusa /558-529/. Do...

Wielka kolonizacja - Grecja
VIII w. to czas klęsk dotykających gospodarkę grecką. Pojawiły się też ostre konflikty. Brak żywności...

Dzieje starożytnej Grecji
Początki cywilizacji greckiej datują się od przełomu II i III tysiąclecia p.n.e. Związane są z...

Fenicja - cywilizacje starożytnego Wschodu
Przez Syrię przebiegały szlaki łączące Azję z Egiptem. W III tysiącleciu w Syrii istniały miasta...

Izrael - cywilizacje starożytnego Wschodu
Najstarsze miejsca osadnictwa żydowskiego znajdują się na Bliskim Wschodzie, a dokładniej na obszarze "Żyznego Półksiężyca"...

Egipt - cywilizacje starożytnego Wschodu
Egipt obejmował obszar ok. 1 mln km2. Granicą na zachodzie były wielkie oazy, na wschodzie...

Chiny - cywilizacje starożytnego Wschodu
Większą powierzchnię Chin zajmują wyżyny i góry /ok. 80 %/. W południowo-zachodniej części znajduje się...

Indie - cywilizacje starożytnego Wschodu
Indie są kolejną cywilizacją, która swoje powstanie zawdzięcza położeniu geograficznemu. Dzisiejsze Indie są w 60...

Mezopotamia - cywilizacje starożytnego Wschodu
Najstarsze cywilizacje rozwinęły się na Bliskim Wschodzie, na terenach obejmujących Mezopotamię i Egipt. Rozwinęły się...

Rewolucja 1905 – 1906 w Rosji
Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna - chłopi żądali ziemi , robotnicy...

Strona 12 z 22
<<<  -  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0