Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

- Opracowania dla studentów: ściągi z hotelarstwa oraz referaty, projekty itp.
- macierz bcg

Referaty - wypracowania z historii

Agresje radzieckie i niemieckie 1939 – 1940 ( Druga Wojna światowa )
28 września podpisany został przez ZSRR i III Rzeszę układ dotyczący podziału ziem polskich. Związek...

Święte Przymierze
Car Aleksander I wierzył w swoją misję wyzwoliciela Europy, uważał, że ma do spełnienia misję...

Kongres Wiedeński
25 września 1815 r. przybył car Aleksander I i król pruski. Wówczas można powiedzieć, że...

Upadek Napoleona
W styczniu 1813 r. armia carska wkroczyła na tereny Księstwa Warszawskiego, ale to nie oznaczało...

Wyprawa moskiewska Napoleona
Księstwo Warszawskie było od samego początku tworem sztucznym, do jego utworzenia zmusiły Napoleona okoliczności. Magnaci...

Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym
Klęska powstania uświadomiła, że nie można prowadzić walki narodowowyzwoleńczej w oparciu tylko i wyłącznie o...

Powstanie Listopadowe
Przyczyny wybuchu powstania listopadowego można podzielić na polityczne, narodowościowe i gospodarcze. Przyczyny gospodarcze stały się...

Królestwo Polskie 1815-1830
Powstanie Królestwa Polskiego było wyłączną decyzją cara. Car przeciwstawił się tutaj zarówno swojemu dworowi w...

Księstwo Warszawskie - Ziemie polskie pod zaborami w XIX wieku
W grudniu 1805 r. Napoleon ze swoją armią pokonał pod Austerlitz wojska austro-rosyjskie. Napoleon zawarł...

Upadek monarchii we Francji
Po uchwaleniu konstytucji rozwiązane zostało Zgromadzenie - Konstytuanta, a powołane zostało nowe Zgromadzenie prawodawcze nazwane...

Strona 2 z 22
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0