Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

- Tylko i wyłącznie ściągi z psychologii dla studentów.
- macierz bcg

Referaty - wypracowania z historii

Pierwsza Konstytucja Francuska
26 sierpnia 1789 r. Stany Generalne uchwaliły Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Ta deklaracja ograniczała...

Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej
W XVIII w. w Europie wszystkie monarchie zmierzają ku absolutyzmowi oświeconemu, natomiast we Francji istnieje...

Absolutyzm oświecony w Prusach, w Austrii i w Rosji
Pojęcie absolutyzmu oświeconego pojawia się w historii w XIX w. Jaka była różnica między władcą...

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Po odkryciu Ameryki przez Kolumba teren ten stał się obiektem licznych ekspedycji. Kilka lat po...

Rewolucja przemysłowa w Anglii
Rewolucja przemysłowa - to przejście od rzemiosła, przemysłu opartego na manufakturach do przemysłu zmechanizowanego co...

Wiosna Ludów w Polsce
W 1815 roku zostało zawarte Święte Przymierze. Miało stać na straży porządku europejskiego. Pierwszym wystąpieniem...

Wiosna Ludów na Węgrzech
W związku z kryzysem ekonomicznym i wydarzeniami rewolucyjnymi w całej Europie, również na Węgrzech powstała...

Wiosna Ludów we Włoszech
Lombardia, Wenecja a także Państwo Kościelne pozostawały w zależności od cesarza. Fakt ten nie był...

Wiosna Ludów w Austrii
Cesarstwo austriackie nie było tworem jednonarodowym. W skład państwa wchodziły Czechy, Słowacja, Węgry, Siedmiogród, niektóre...

Wiosna Ludów w Niemczech
W wieku XIX większość państw europejskich wyszła już z rozbicia feudalnego. Takie kraje jak Francja...

Strona 3 z 22
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0