Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

- Specjalnie dla licealistów wypracowania z polskiego oraz wiele innych opracowań.
- Opracowania dla studentów: hotelarstwo ściąga oraz referaty, projekty itp.

Referaty - wypracowania z historii

Wiosna Ludów we Francji
Rewolucja lipcowa we Francji wyniosła do władzy burżuazję, która za wszelką cenę chciała ograniczyć wpływ...

Europa w przeddzień Wiosny Ludów
Lata 1848-1849 to okres rodzącego się proletariatu. Ruchy rewolucyjne występowały wszędzie z wyjątkiem Rosji, Wielkiej...

III rozbiór Polski
16 listopada 1794 r. pod Radoszycami ostatnie oddziały powstańcze złożyły broń. Powstanie zakończyło się klęską....

Insurekcja Kościuszkowska
Po przejściu króla na stronę Targowicy głównodowodzący Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski podali się...

II rozbiór Polski
Grupie nastawionej w kierunku reform zależało na czasie. Sytuacja międzynarodowa zmieniała się na niekorzyść dla...

Sejm Wielki
Nazwa \"Sejm Wielki\" pochodzi stąd, że trwał on najdłużej. Nazwę taka otrzymał już w czasie...

Reformy Sejmu Konwokacyjnego 1764 roku
W połowie XVIII w. doszło do wytworzenia się w Rzeczpospolitej dwóch ważnych ośrodków magnackich rywalizujących...

Polska za Augusta III
Największą troską ostatnich lat życia Augusta II było zapewnienie sukcesji dla syna, zarówno na tronie...

Polska za Augusta II - Rzeczpospolita w dobie upadku
Jan III Sobieski ostatnie miesiące życia spędzał w pałacu w Wilanowie w odosobnieniu, opuszczony przez...

Wielonarodowościowa monarchia Habsburgów
W XVII w. Hiszpania prowadziła wojny, co doprowadziła do tego, że Hiszpania straciła swoje znaczenie...

Strona 4 z 22
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0