Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

- Specjalnie dla licealistów motywy literackie oraz wiele innych opracowań.
- macierz bcg

Referaty - wypracowania z historii

Kontrreformacja - Francja XVI wiek
V sobór laterański zakończył się w marcu 1517 r., ale podjęte wówczas postanowienia o reformie...

Reformacja w innych krajach europejskich
Zupełnie inaczej aniżeli we Francji czy w Niemczech przebiegała reformacja w Anglii. W Anglii zachodziły...

Protestantyzm we Francji
Kiedy w Niemczech reformacja i wystąpienie Marcina Lutra zmierzało w kierunku wojny domowej z radykalnymi...

Przyczyny reformacji wXVI wieku ( Marcin Luter)
W latach 1512-1517 obradował V sobór laterański. Na tym soborze podjęto próbę reformy Kościoła, ale...

Sztuka renesansu
Renesans jako jeden z najważniejszych prądów ukształtował język artystyczny, który zadomowił się w kulturze europejskiej...

Rzeczpospolita Obojga Narodów
Koronę i Litwę łączyła osoba władcy. Na Litwie istniały silne tendencje do rozłamu unii. Po...

Sejm Walny i ruch egzekucyjny
W 1505 roku konstytucja Nihil Novi wprowadzała konieczność decydowania o wszelkich sprawach państwowych przez sejm...

Przywileje szlacheckie
Pierwszy wielki przywilej stanowy został wydany przez Ludwika Węgierskiego w 1374 roku. Celem przywileju było...

Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana
W początku XVI w. w Europie w wyniku odkryć geograficznych dochodzi do wyraźnego podziału. Europa...

Polityka międzynarodowa Jagiellonów
Zaangażowanie się Kazimierza Jagiellończyka w sprawę korony czeskiej i węgierskiej nie było sprawą nową, takie...

Strona 6 z 22
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0