Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

- Opracowania dla studentów: ściągi z hotelarstwa oraz referaty, projekty itp.
- macierz bcg

Referaty - wypracowania z historii

Konflikt polsko-krzyżacki od połowy XV wieku
Po zakończeniu wielkiej wojny, której punktem kulminacyjnym była bitwa pod Grunwaldem, zakon krzyżacki nie odbudował...

Humanizm europejski - Początki nowożytnego świata
Początków renesansu trzeba szukać w schyłku średniowiecza, kiedy to zmienia się podejście do człowieka. Człowiek...

Działalność konkwistadorów
Odkrycie Ameryki przez Kolumba zostało wykorzystane przez Hiszpanów i Portugalczyków, którzy podzielili między siebie Środkową...

Kultura ludów Ameryki (Mjaowie, Aztekowie, Inkowie)
Ameryka była odkryta przez Kolumba w 1982 r., ale nie świadczy to, że przedtem nie...

Wyprawy i odkrycia Portugalczyków
Krzysztof Kolumb zmarł w przekonaniu, że odkrył Indie. Nie wiedział także, że już za jego...

Wyprawy Krzysztofa Kolumba
Krzysztof Kolumb był genueńczykiem. Znał swego poprzednika Marco Polo. Był także człowiekiem związanym z morzem,...

Przyczyny wielkich wypraw geograficznych
Wiek XV zapoczątkował okres wielkich wypraw geograficznych, które później zaowocują kolonializmem europejskim. Te wyprawy geograficzne...

Ekspansja niemiecka w Europie
Na wschodzie powstało cesarstwo łacińskie, które przetrwało do 1261 r. Wówczas państwo tureckie skłócone podzieliło...

Kultura średniowiecza
Do III w. chrześcijaństwo jest w ukryciu, do 313 r. do chwili wydania edyktu mediolańskiego....

Unia polsko-litewska (Unia Wilno-Radom)
Najważniejsze wydarzenia w dziejach Litwy: - 1253 r. - koronacja Mendoga na króla Litwy (w...

Strona 7 z 22
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0