Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

- Specjalnie dla licealistów ściągi z polskiego oraz wiele innych opracowań.
- Opracowania dla studentów: hotelarstwo oraz referaty, projekty itp.

Referaty - wypracowania z historii

Walka papiestwa z cesarstwem o inwestyturę
Na tron niemiecki wybrany został Konrad II. Koronę przyjął w 1027 r. Doprowadził do umocnienia...

Początki rozbicia dzielnicowego
Po zjeździe w Merseburgu Bolesław Krzywousty skierował swoje wysiłki na uporządkowanie stosunków z sąsiadami i...

Próby powstrzymania rozbicia dzielnicowego
W 1173 r. zmarł Bolesław Kędzierzawy i swemu synowi Leszkowi pozostawił swoją ziemię dziedziczną -...

Odbudowa zjednoczenia Królestwa Polskiego
Jedną z przyczyn rozbicia dzielnicowego był znaczny wpływ możnowładztwa na rządy w kraju. Taka była...

Królestwo Polskie za Władysława Łokietka – Rozbicie dzielnicowe
Władysław Łokietek był synem księcia kujawskiego Kazimierza. Po śmierci Henryka Probusa objął Kraków, ale przegrał...

Polska za czasów Bolesława Krzywoustego
Państwo polskie było podzielone. Na Śląsku rządził Bolesław, w Wielkopolsce - Zbigniew. Duży wpływ na...

Polska w okresie walki papiestwa z cesarstwem
Bolesław Śmiały odziedziczył po ojcu bardzo dobre stosunki z Rusią. Natomiast Polska pozostawała w zależności...

Kryzys państwa piastowskiego w XI wieku
Po Bolesławie Chrobrym władzę w państwie przejął jego syn Mieszko II. Kiedy objął władzę w...

Polska za Bolesława Chrobrego
Mieszko I zmarł w 992 r. Tekst Dagome iudex nie wymieniał jego pierworodnego syna Bolesława....

Państwo Mieszka I
Objęcie władzy przez Mieszka I doprowadziło do scalenia całego organizmu państwa polskiego. Powstało Gniezno i...

Strona 9 z 22
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0