Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów


inwazja | Persja | wojny | karol | polityka


Persja


Wojny perskie i wojna peloponeska - Początki cywilizacji perskiej sięgają VI w. p.n.e. Początek potęgi przypada na panowanie Cyrusa /558-529/. Do szczytu potęgi państwo perskie doszło za czasów Dariusza I /522-485/. Granice państwa perskiego sięgały do Azji Mniejszej, gdzie istniały miasta...

Mapa strony | RSS 2.0