Historia Polski i ¶wiata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów


wojna | Francja | Indie | wielka emigracja | Stany Zjednoczone


Dziedzictwo


Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu - Zainteresowania spu¶cizn± starożytnych Greków, które zostały rozbudzone we Włoszech szczególnie w okresie renesansu, przyniosły pierwsze opisy ruin, pomników i wielkich rzeĽb antycznych. Wzbudzały one wiele entuzjazmu w¶ród ówczesnych artystów. Także rabunkowe poszukiwania archeologiczne bardzo przyczyniły...

Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu2 - Zainteresowania spu¶cizn± starożytnych Greków, które zostały rozbudzone we Włoszech szczególnie w okresie renesansu, przyniosły pierwsze opisy ruin, pomników i wielkich rzeĽb antycznych. Wzbudzały one wiele entuzjazmu w¶ród ówczesnych artystów. Także rabunkowe poszukiwania archeologiczne bardzo przyczyniły...

Ekspansja niemiecka w Europie ¶rodkowo-wschodniej w XII i XIII wieku - Niemcy podbili Mi¶nię, Lubusz w X w. Na północy podbili plemiona Obodrytów, Wieletów, ale okazało się, że te plemiona bardzo szybko zrzuciły zależno¶ć niemieck± i wróciły do pogaństwa, ponieważ podboje w X w. dokonywały się...

Mapa strony | RSS 2.0