Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia-polski.info wypracowania z historii

Spis referatów


Niemcy | kampania | ZSRR | faszyzm | przyczyny wybuchu wojny


Kolumbowie


Kolumbowie - Wybuch wojny i później ponad pięcioletnia okupacja niemiecka stworzyła polskiej kulturze i sztuce niezwykle trudne warunki istnienia. Okupant tropił i niszczył wszelkie przejawy duchowej niepodległości naszego narodu, który ani na chwilę, mimo klęski wrześniowej, nie...

Mapa strony | RSS 2.0