Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów


bitwa warszawska | agresja | Persja | hitleryzm | Marcin Luter


Ruch egzekucyjny


Ruch egzekucyjny - Ruch - przejście od możności do aktywności egzekucja - wykonanie Na przełomie XV i XVI w. znika pojęcie stanu w znaczeniu średniowiecznym i na określenie przyjmuje się CONDITO ( położenie ). Pełnię praw politycznych i ekonomicznych...

Sejm Walny i ruch egzekucyjny - W 1505 roku konstytucja Nihil Novi wprowadzała konieczność decydowania o wszelkich sprawach państwowych przez sejm walny. Król i możnowładcy tracili swą uprzywilejowaną pozycję. Sejm walny składał się z trzech stanów, a mianowicie: króla, senatu i...

Stopniowe ograniczanie władzy królewskiej w XVI - XVII wieku - Na początku XVI w. W Europie Zachodniej utworzył się nowy typ państwa feudalnego - monarchia absolutna. Rozszerzony został autorytet, władza polityczna i przywileje monarchy kosztem poddanych. Celem absolutnej monarchii była ekspansja terytorialna. Dla krajów Europy...

Mapa strony | RSS 2.0