Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów


agresja | emigracja | hegemonia | mieszko | aleksander


Stalinizm


Hitleryzm i Stalinizm - Podłoże niemieckiego faszyzmu Klęska militarna w wojnie oraz postanowienia traktatu wersalskiego stworzyły nową sytuację w Niemczech. Upadło cesarstwo. Uchwalona w Weimarze przez Zgromadzenie Narodowe w 1919 roku konstytucja tworzyła ramy ustrojowe dla istnienia Republiki Weimarskiej (...

Mapa strony | RSS 2.0