Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia-polski.info wypracowania z historii

Spis referatów


agresja Niemiec | przyczyny wojny | cywilizacje | upadek monarchii | Moskwa


Upadek monarchii


Upadek monarchii we Francji - Po uchwaleniu konstytucji rozwiązane zostało Zgromadzenie - Konstytuanta, a powołane zostało nowe Zgromadzenie prawodawcze nazwane Legislatywą, które miało się zająć wprowadzeniem konstytucji w życie. Problem polegał na tym, że warunkiem wyboru do Legislatywy było to,...

Wojny perskie i wojna peloponeska - Początki cywilizacji perskiej sięgają VI w. p.n.e. Początek potęgi przypada na panowanie Cyrusa /558-529/. Do szczytu potęgi państwo perskie doszło za czasów Dariusza I /522-485/. Granice państwa perskiego sięgały do Azji Mniejszej, gdzie istniały miasta...

Mapa strony | RSS 2.0