Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów


zabory | przyczyny wojny | litwa | motywy | Powstanie Warszawskie


Wygrana wojna


Dzieje konfliktu polsko - krzyżackiego - Początki konfliktu sięgają roku 1226, czyli daty sprowadzenia Krzyżaków na ziemię chełmińską przez księcia Konrada, który miał nadzieję, że Krzyżacy będą mu oddawali podbite ziemie. Krzyżacy mając jednak nieuczciwe zamiary w stosunku do swojego darczyńcy, sfałszowali...

Mapa strony | RSS 2.0