Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia-polski.info wypracowania z historii

Spis referatów


grecja | kolumbowie | historia | przemiany | cywilizacje wschodu


Konsekwencja


Demokracja - Dwudziestowieczne rozumienie demokracji. Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym, podejmować ogólnonarodowe decyzje oraz wybierać i odwoływać swoich przywódców. Społeczeństwo może...

Geneza i konsekwencja rewolucji przemysłowej w Anglii XVIII wieku - Wszelka polityka musi mieć przełożenie na środki utrzymania, warunki w jakich żyje człowiek oraz na perspektywy w jakich dane środowisko się określa. Wokół tych wartości tworzą się grupy interesów społecznych. I takie grupy z chcą...

Konflkt cesarstwa z papiestwem - inwestytura - Uroczyste nadanie lenna w zamian za lojalność i posłuszeństwo . W skład inwestytury wchodziło prawo do zarządzania określonym obszarem z władzą sądzenia, karania, i pobierania podatków (rdzeń inwestytury ). Konflikt można rozpatrywać na takich płaszczyznach...

Mapa strony | RSS 2.0