Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

- Tylko i wyłącznie testy z psychologii dla studentów.
- Specjalnie dla licealistów wypracowania z polskiego oraz wiele innych opracowań.

Referaty - wypracowania z historii

Rosja Piotra I
Państwo rosyjskie w początkach XVII w. przeżywało poważny kryzys wewnętrzny. Kiedy carem został car Michał...

Wojny polsko - tureckie w drugiej połowie XVII wieku
Okres XVII w. jest okresem konfliktów. Jednym z konfliktów było wewnętrzne osłabienie Rzeczpospolitej i zaistnienie...

Potop szwedzki
Konflikt polsko-szwedzki za panowania Zygmunta IV Wazy zakończył się pokojem w 1629 r., ale nie...

Powstanie Chmielnickiego
Kozacy zaczęli gromadzić się na Nadnieprzu już XV w. Rekrutowali się ze wszystkich stanów i...

Anglia w dobie rewolucji w restauracji
W 1603 r. dochodzi w Anglii do zmiany dynastii. W miejsce Tudorów na tronie angielskim...

Absolutyzm we Francji
Wielu chciało by widzieć w roku zakończenia wojny trzydziestoletniej, w roku 1648 r. początek absolutyzmu...

Panowanie Zygmunta III Wazy
28 marca 1584 r. zmarł car Iwan IV Groźny. Car był człowiekiem despotycznym, porywczym, podejrzliwym,...

Wojna 30-letnia w Europie
W wojnę trzydziestoletnią zaangażowało się wiele państw europejskich, ale przez bardzo wielu historyków ta wojna...

Panowanie Stefana Batorego
W sierpniu 1574 r. na zjeździe senatorów postanowiono czekać. Właściwie nastąpił jeden z najtrudniejszych okresów...

Reformacja i Kontrreformacja w Polsce
Reformacja w Niemczech, Anglii, we Francji pokazała, że poza problemami religijnymi jakie w tym czasie...

Strona 5 z 22
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0