Historia Polski i świata

Historia powszechna


Wypracowania Referaty Opracowania

historia polski

Spis referatów

- Specjalnie dla licealistów wypracowania oraz wiele innych opracowań.
- macierz bcg

Referaty - wypracowania z historii

Reformacja, a Kościół katolicki w Polsce w XVI wieku
Pozycja Kościoła w państwie opierała się na potędze materialnej i duchowo -moralnej. Całe szkolnictwo (szkoły...

Przyczyny wybuchu I wojny światowej
Na początku wieku XX przeciwieństwa pomiędzy wielkimi europejskimi mocarstwami coraz bardziej się nasilały i wiodły...

Przyczyny i Skutki II Wojny Światowej
I. PRZYCZYNY Wybuch II wojny światowej był uwarunkowany różnorodnymi czynnikami. Traktaty pokojowe zawarte po I...

Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
Współcześni historycy tłumaczą upadek cesarstwa zachodniorzymskiego na dwa sposoby: Jedni upatrują jego przyczyny w długotrwałych...

Powstanie warszawskie
Powstanie warszawskie, walka zbrojna przeciw okupantowi niemieckiemu podjęta w Warszawie przez oddziały AK w ramach...

Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej
Pierwsza wojna światowa była całkowicie odmiennym konfliktem zbrojnym od wcześniej spotykanych w historii świata. Różniła...

Powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, został powołany we Francji 30 IX 1939 roku, przez zaprzysiężonego...

Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych
Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych. Szukano różnych sposobów...

Ocena Powstania listopadowego
Na wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku złożyły się dwie główne grupy przyczyn. Do pierwszej...

Ocena klęski wrześniowej - plan agresji "Fall Weiss"
Słowa wypowiedziane przez Hitlera na odprawie z dowódcami Wehrmachtu 23 maja 1939r.,że ”Gdańsk nie jest...

Strona 15 z 22
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>Mapa strony | RSS 2.0